Meister Li Junfeng

Meister Li Junfeng ist Vorsitzender der Internationalen Sheng Zhen Society, Berater der World Academy of Medical Qigong und Qigong Science Research Association of China